Tag: chọn thực phẩm

Cách chọn thực phẩm đông lạnh

images739647_7

Thực phẩm đông lạnh đều có thời hạn bảo quản, nhưng trong thời gian bảo quản thực phẩm vẫn có khả năng biến chất. Vậy bạn phải làm sao để chọn được đồ ngon cho gia đình mình? 1. Hiểu rõ thời hạn bảo quản và nhiệt độ bảo quản Đồ đông lạnh có thể