Hỗ trợ đăng ký dịch vụ Mobifone miễn phí

Bạn muốn đăng ký các dịch vụ Mobi Internet, báo cuộc gọi nhỡ, nhạc chờ, nhạc nền gọi điện, MobileTV, CallBarring…
Nếu bạn không nhỡ mã gửi tin đăng ký cho mobifone, bạn không biết cách tìm bài nhạc, hoặc chưa tìm đc bài nhạc mình mong muốn… hãy gửi thông tin bạn muốn đăng ký cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký dịch vụ.
201308060902_mobifone-khuyen-mai
Để nhận được hỗ trợ bạn làm như sau:
1. Bạn soạn email có nội dung như sau:
– Dịch vụ muốn đăng ký (vd: MobiInternet, Funring)
– Loại dịch vụ (vd: Gói 40 nghìn, Bông hồng thuỷ tinh – Bức Tường)
– Số điện thoại cần đăng ký
2. Gửi nội dung email này tới địa chị email: info@kheomua.com

Sau khi chúng tôi nhận được mail chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký dịch vụ như mong muốn, bạn chỉ cần nhắn tin xác  nhận đăng ký dịch vụ sau khi có tin nhắn gửi về là có thể hoàn tất việc đăng ký của mình.

Việc hỗ trợ này là hoàn toàn miễn phí và chỉ áp dụng cho những bạn sử dụng mạng di động của Mobifone.

Nguồn: TAV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin liên quan